Weegschalen in gevaarlijke ruimtes.

Published on 25 August 2022 at 16:24

Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn ATEX normen of richtlijnen opgesteld.

Onze Atex-weegschalen.

Gevaarlijk gebied bedreigd door gas- en stofexplosie

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is, kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron, tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door een van deze drie factoren te elimineren, kunnen explosies voorkomen worden.

Zone-indelingen


Zone


0


1


2

Omschrijving


Een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)


Kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)


Kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)


De Atex weegschalen van Radwag zijn speciaal uitgerust om in ruimtes te werken waar er en gevaar is op gas-en stofexplosies.

Afleesbaarheid [d]: 0,1 g - 2000 g
Maximale capaciteit [Max]: 1,5 kg - 6000 kg

  • Nauwkeurig wegen van lasten in explosiegevaarlijke zones geclassificeerd als zones 1 en 2
  • ATEX-certificaat
  • Uitgebreid scala aan functies
  • Naleving van GLP
  • ALIBI-geheugen

Gevaarlijk gebied bedreigd door gas- en stofexplosie
Afleesbaarheid [d]: 0,1 g - 2000 g
Maximale capaciteit [Max]: 3 kg - 6000 kg

  • Nauwkeurig wegen van lasten in gevaarlijke gebieden die worden bedreigd door gas- en stofexplosies geclassificeerd als zones 1/21 en 2/22
  • ATEX-certificaat
  • Uitgebreid scala aan functies
  • Naleving van GLP
  • ALIBI-geheugen

Add comment

Comments

There are no comments yet.